Uczestniczące uczelnie

lp nazwa uczelni ilość
drużyn
1. Akademia Górniczo-Hutnicza 3
2. Politechnika Białostocka 2
3. Politechnika Gdańska 3
4. Politechnika Koszalińska 1
5. Politechnika Łódzka 1
6. Politechnika Poznańska 3
7. Politechnika Rzeszowska 2
8. Politechnika Szczecińska 3
9. Politechnika Śląska w Gliwicach 1
10. Politechnika Warszawska 2
11. Politechnika Wrocławska 3
12. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 1
13. Szkoła Wyższa "Milla College" 2
14. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3
15. Uniwersytet Jagiellonski 4
16. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 3
17. Uniwersytet Warszawski 4
18. Uniwersytet Wrocławski 5
19. Uniwersytet Zielonogórski 1

e-mail: zawody@ii.uni.woc.pl