Szczegóły techniczne

Środowiskiem pracy zawodników jest system Linux z zarządcą okienek WindowMaker w wersji 0.80.1.

Oprogramowanie dostępne podczas zawodów:


e-mail: zawody@ii.uni.woc.pl