Uczestniczące uczelnie

lp nazwa uczelni ilość
drużyn
1. Akademia Górniczo-Hutnicza 3
2. Politechnika Białostocka 3
3. Politechnika Gdańska 3
4. Politechnika Koszalinska 2
5. Politechnika Poznańska 3
6. Politechnika Rzeszowska 2
7. Politechnika Warszawska 3
8. Politechnika Wrocławska 3
9. Politechnika Łódzka 2
10. Politechnika Śląska w Gliwicach 2
11. Polsko-Japonska wyższa Szkoła Technik Komputerowych 1
12. Uniwersytet Jagiellonski 4
13. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 2
14. Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu 3
15. Uniwersytet Warszawski 3
16. Uniwersytet Wrocławski 4
17. Uniwersytet Zielonogórski 2
18. Uniwersytet Łódzki 3
19. Uniwersytet Śląski w Sosnowcu 2

e-mail: zawody@ii.uni.woc.pl