Przebieg i organizacja zawodów

Lokalizacja

Zawody odbędą się w Instytucie Informatyki (ul. Przesmyckiego 20)

Hotel

Osoby spoza Wrocławia zostaną zakwaterowanie w dwóch hotelach:

Program zawodów

Piątek, 25 października 2002 r.
od 14:00 - można zgłaszać się do hotelu
16:00-17:00 - rejestracja zawodników i drużyn
17:00-17:30 - odprawa techniczna
17:30-19:00 - zawody próbne
19:15-20:00 - kolacja
Sobota, 26 października 2002 r.
7:15 - śniadanie w hotelu
8:00 - przejazd autokarem z hotelu na miejsce zawodów
8:30-9:00 - zajmowanie stanowisk
9:00-14:00 - zawody
14:30-15:30 - obiad
16:00  - przejazd autokarem do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego
17:00-17:45 - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
(w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego)

e-mail: zawody@ii.uni.wroc.pl